Odd Fellow Ordenens humanitære indsats

Ved Ordenens stiftelse den 26. april 1819 var en af Ordenens opgaver at yde hjælp til nødlidende mennesker, en opgave, der i dag i stor udstrækning er overtaget af vort samfund. Alligevel er der stadig på mange punkter brug for både menneskelig og økonomisk bistand, og derfor er Odd Fellow Ordenens humanitære indsats stadig en væsentlig del af dens virke.

 

På landsplan uddeles der hvert år betydelige beløb til bl.a.

  • sygdomsbekæmpende virksomhed

  • forskning

  • psykisk eller fysisk handicappede eller institutioner, der behandler sådanne personer

  • institutioner, foreninger eller enkeltpersoner, der virker med pleje og opmuntring for ensomme, gamle eller syge mennesker

  • humanitære og kulturelle formål, herunder bl.a. hjælp til kunstnerisk uddannelse eller fortjenstfuld indsats

Disse donationer administreres af Odd Fellow Fonden, og midlerne hertil fremkommer gennem et årligt kontingent fra samtlige Odd Fellow ordensmedlemmer i landet.

 

Udover Odd Fellow Fonden er der på landsplan forskellige andre fonde, bl.a. 

  • Rebekkafonden, der yder økonomisk støtte til udadvendt, alment velgørende humanitært arbejde

  • Odd Fellow Ordenens Børnefond, der yder støtte til nødlidende børn i Danmark og administreres af Dansk Røde Kors

  • Odd Fellow Ordenens Hospicefond (senest oprettede fond), der yder økonomisk støtte til bl.a. personer med livstruende sygdom, der ønsker ophold på et hospice i Danmark, til uddannelse af personale til hospice i Danmark, samt endelig til driften af eller udstyr til hospice i Danmark.

Der uddeles således hvert år på landsplan meget betydelige beløb til såvel humanitære som kulturelle formål, men også lokalt ydes der mange steder i landet en betydelig indsats på dette område.